Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
Emekli Personel

     

                        Prof. Dr. İbrahim PAÇACI (2022)                                  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İYİBİLDİREN (2022)