Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
Fakülte Kurulu

                                                                           FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr.

Necmettin AYGÜN

Başkan

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr.

İ. Hakkı SEZER

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.

Süleyman KOYUNCU

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.

Ramazan ATA

Üye

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk.

Doç. Dr.

Mustafa ŞEN

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ali KAYA

Üye

Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa SARMIŞ

Üye

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin KAHRAMAN

Üye

Öğretim Üyesi