Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
Danışma Kurulu Toplantıları