Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
Dekan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Necattin Hanay

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ