Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
Dekan

 Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

aygunnecmettin@gmail.com

CV için tıklayınız

Telefon : 2300

Akçaabat-1970. Orta ve lise öğrenimini Akçaabat İmam Hatip Lisesi’nde, Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde (1994), Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı (1994-2002). Ankara’da, 1995-2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif derecedeki okullarda öğretmenlik yaptı. Bu süreçte Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nun sınavı ve görevlendirmesiyle 2004-2007 yılları arasında Ukrayna’nın Harkov şehrinde, Harkov Skovorada Devlet Pedagoji Üniversitesi (ХГПУ им. Сковороды) Doğu Dilleri Bölümü, Türkçe Kürsüsünde “okutman” olarak görev yaptı. 2009’da Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü’ne “öğretim üyesi” olarak geçti. 2012’de Yeni ve Yakınçağ alanından “tarih doçenti” oldu. Fakülte yönetim kurulu üyeliği, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi bir kısmı hâlen devam etmekte olan idarî görevlerde bulundu. Mütefekkir ve Genç Kalemler adındaki dergilerin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine vâkıf olup, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi hakkında yayımlanmış kitap, makale ve bildirilere sahiptir. Yayımlanmış kitapları şunlardır:

1- Of Kazası'nda Dini Yapılar ve Görevlileri (1691-1833) Of'un İskan Tarihine Hurufat Kayıtlarının Katkısı, Serander Yayınları, Ankara 2021 (X+294).

2- Trabzon Hurufat Defterleri Vakıflar ve Görevlileri (1691-1835), Serander Yayınları, Ankara 2019 (X+462 Sayfa)

3- Nüfus Defterleri’nde Aksaray’ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1830-1845), 3 Cilt, Aksaray Üniversitesi Yayınları, Ankara 2016 (I. Cilt XII+455 Sayfa, II. Cilt VI+463 Sayfa, III. Cilt X+445 Sayfa)

4- Karadeniz’den Osmanlı Ekonomisine Bakış, 2 Cilt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Ankara 2016 (I. Cilt XIV+460 Sayfa, II. Cilt XII+464 Sayfa)

5- Onsekizinci Yüzyılda Trabzon’da Ticaret, Serander Yayınları, İstanbul 2005 (XIV+461 Sayfa)