Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
DÜZELTME EN SON HALİ !....Azami Öğrenimini Tamamlayıp Ek Sınav Hakkı Verilen Öğrencilerin Dikkatine

Azami Öğrenimini Tamamlayıp Ek Sınav Hakkı Verilen Öğrencilerin Dikkatine

Fakültemiz öğrencilerinden azami öğrenim süresini (7 yıl) tamamlayıp alması gereken derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere EK SINAV hakkı tanınmıştır. Ek sınavlar aşağıdaki tarihler arasında Fakültemizde yüz yüze icra edilecektir:

 

  • 2021-2022 Bahar Dönemi sonu itibariyle azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin 1 inci ek sınav tarihleri: 17-19 Ağustos 2022
  • 2021-2022 Bahar Dönemi sonu 1 inci ek sınav not girişlerinin son günü: 23 Ağustos 2022
  • 2021-2022 Bahar Dönemi sonu itibariyle azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin 2nci ek sınav tarihleri: 29 Ağustos-04 Eylül 2022
  • 2021-2022 Bahar dönemi sonu 2nci ek sınav not girişlerinin son günü: 06 Eylül 2022

 

Ek sınavlar takip eden günlerde Fakülte web sayfamızdan ilan edilecek olan sınav programı doğrultusunda Fakültemizde yüz yüze yapılacaktır. Ek sınav hakkı verilen derslerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) otomasyonu üzerinden görebilir ve dersin öğretim elemanı ile irtibata geçebilirsiniz.

 

NOTLAR:

 

Aksaray Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 11/a, 11/b ve Madde18/f azami öğrenim süresini tamamlayıp ek sınav hakkı elde eden öğrencilerin sınav işlemlerini düzenlemektedir. Buna göre: 

 Madde 11/a: Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 11/b: Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan son dönem öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler hariç, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler için (ç) bendi hükümleri uygulanır.

 

Madde 18/f: Ek sınav, azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirerek başarısız oldukları dersler için yapılan sınavdır. Öğrenciler ek sınav haklarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde kullanırlar. Bu sınavlarda en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır.