Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
VİZE MAZERET SINAVI BAŞVURUSU HAKKINDA

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Sınavlar

MADDE 18 –(3) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

  b) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine kullanılır. Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde ilgili bölümüne yazılı olarak başvurur. Süresi içinde başvurmayan öğrencinin mazereti geçersiz sayılır. İlgili yönetim kurulu, en geç, ara sınavların bitimini takip eden beşinci iş gününde mazeretleri karara bağlar. İlgili yönetim kurulu öğrencinin mazeretini geçerli bulması halinde, öğrencinin mazeretli olduğu günlerdeki tüm ara sınavları için, final sınavlarının başlamasından önce belirlenecek bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

 

 Mazeret sınavına girecek öğrencilerimiz ekte olan mazeret dilekçeleri ve mazeretlerini belirten raporları veya gerekçesini belirten bir belge ile 10 Mayıs Salı günü saat 17:00’a kadar öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.