Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
DERS KAYIT DUYURU

DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. HAZIRLIK VE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS SEÇİMLERİ SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK YAPILMAKTADIR. (Sistemde Harç ödemesi olan öğrencilerin ilk önce harç ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.)
 2. Harç yükümlüsü öğrencilerin ders kaydını yapabilmesi için harç ücretini zamanında yatırması gerekmektedir.  
 3. A şubesi sistemde “1” B şubesi ise “2” şeklinde tanımlanmaktadır.
 4. Alttan hiç almadığı veya alıp kaldığı ders/dersleri olan öğrenciler, bu dersleri öncelikli olarak seçmek zorundadır. Bu dersler seçildikten sonra kalan AKTS’lerini dönem dersleriyle tamamlayabilir.
 5. Alttan hiç almadığı veya alıp kaldığı ders/dersleri olan öğrenci, üst dönemlerden ders alamaz.
 6. Ortalaması 1.80 altında olan öğrenciler, şartlı geçtikleri dersleri de almak zorundadırlar.
 7. 2. Sınıfta AGNO’su 1.80 in altında olan öğrenciler 3. Sınıftan ders alamazlar.
 8. 1. Sınıftaki Kur’an derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler 2. Sınıf Kur’an derslerinin hiçbirini alamaz (3 ve 4. Sınıf Kur’an dersleri alınabilir). Kur’an I ve II derslerinin başarılması Kur’an III ve IV derslerinin ön koşuludur.
 9.  Kur’an dersi için her öğrenci A (1) şubesini seçecektir. Şubelendirme daha sonra yapılacaktır.
 10. Seçmeli ders [2] sekmesinden, köşeli parantez içinde belirtilen sayı miktarınca ders seçilecektir.
 11. Ders kaydı yapmayan öğrenci ilgili dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 12.  Formasyon dersleri 4. Sınıflar(2016 müfredatı) için zorunludur ve AKTS limitine dahildir. 2 ve 3. Sınıflar için formasyon dersleri isteğe bağlıdır ancak seçildikleri takdirde dönem AKTS’sine dahil değillerdir. Seçim yapamayanlar için ekle çıkar haftasında danışmanı tarafından düzeltilecektir.
 13. Formasyon derslerini almamış öğrencinin diplomasına öğretmenlik yapabileceğine dair not düşülmeyecektir.
 14. 4. Sınıf öğrencileri Bahar Döneminde, danışmanlarına başvurarak mezun olmalarını sağlayacak olması durumunda 45 AKTS’ye kadar ders alabilmek için dilekçe verebilirler.
 15. Her ders seçim döneminde öğrenciler müfredat durum sekmesinden aldığı ve alması gereken dersleri kontrol etmekle yükümlüdür.

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin ödenmesi

22-28 Şubat 2021

Ders kayıt ve kayıt yenileme

22-28 Şubat 2021

Ders Dönemi

01 Mart 2021-06 Haziran 2021

Ders ekleme/bırakma ve danışman onayları

08-12 Mart 2021

Mazeretleri ilgili YKK.ile kabul edilen öğrencilerin mazeretli katkı payı/öğrenim ücretleri ödeme tarihleri

08-12 Mart 2021

Mazeretli ders kayıt yenileme

08-12 Mart 2021