Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
BÜTÜNLEME VE FİNAL NOTU YÜKSELTME DİLEKÇESİ HAKKINDA DUYURU

BÜTÜNLEME VE FİNAL NOTU YÜKSELTME DİLEKÇESİ HAKKINDA DUYURU

Bütünleme sınavına girecek öğrenciler Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesinin (ç) bendine göre “Bütünleme sınavı, final sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve final sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya final sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Ayrıca final sınavı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler de ilgili birime dilekçe ile başvurmak kaydı ile bütünleme sınavına girebilir ancak bu öğrencilerin final sınavı notu geçersiz sayılır ve bütünleme sınavından aldıkları not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla dilekçe vererek bütünleme sınav listelerine dahil olan öğrencilerden, bütünleme sınavlarına girmeyenlerin bütünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.” İşlem yapabilir.

Final notu yükseltme sınavına girecek öğrencilerimiz aşağıda verdiğimiz dilekçeyi doldurup imzalayarak 27 Haziran 2022 pazartesi günü saat 17:00’a kadar öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir.