Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
2022-2023 DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2022-2023 DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

 

1- Harç yükümlüsü öğrencilerin ders kaydını yapabilmesi için harç ücretini zamanında yatırması

gerekmektedir.

2- Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencilerinin ders seçimleri sistem tarafından otomatik olarak

yapılmaktadır.

3- Her öğrenci, dönem derslerini kendi şubesinden almak zorundadır. Bu kurala uymayan

öğrencilerin yanlış şubeden seçtikleri dersler yok hükmünde olacaktır. Öğrencilerimiz alttan

veya üstten alacakları dersleri istedikleri şubeden alabileceklerdir.

4- A şubesi sistemde “1” şeklinde; B şubesi ise “2” şeklinde tanımlanmaktadır.

5- Alttan hiç almadığı veya alıp kaldığı ders/dersleri olan öğrenciler, bu dersleri öncelikli olarak

seçmek zorundadır. Bu dersler seçildikten sonra kalan AKTS’lerini dönem dersleriyle

tamamlayabilirler.

6- 2. Sınıf sonrasında AGNO’su 1.80 altında olan öğrenciler 3. Sınıftan ders alamazlar. Bu

öğrenciler daha önceki dönemlerden şartlı geçtikleri dersleri de almak zorundadırlar.

7- 1. Sınıftaki Kur’an derslerinin (Kur’an I ve II) herhangi birinden başarısız olan öğrenciler 2. Sınıf

Kur’an derslerinin (Kur’an III ve IV) hiçbirini alamaz (üst dönemden ders alması için bir engel

yok ise 3 ve 4. Sınıf Kur’an dersleri alınabilir). Kur’an I ve II derslerinin başarılması, Kur’an III ve

IV dersleri için ön koşuldur.

8- Kur’an Okuma ve Tecvid dersleri için bütün öğrenciler A şubelerini tercih edecektir. Şube

dağılımları daha sonra sistem tarafından yapılacaktır.

9- Seçmeli ders sekmesinden, formasyonlar da dahil köşeli parantez içinde belirtilen sayı

miktarınca ders seçilecektir.

10- V. yarıyılda açılan formasyon hariç 3 farklı seçmeli dersten (1-İslam’da Bilim Tarihi, 2- Ahkam

Hadisleri ve Yorumları, 3- Kur’an’ın Ana Konuları) sadece biri seçilecektir.

11- Ders kaydı yapmayan öğrenci ilgili dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

12- Formasyon dersleri AKTS limitine dahil olmayan 4. sınıf öğrencileri bu dersleri ders kayıt

haftasında seçemezlerse ekle-sil haftasında danışmanlarına başvurarak seçmelidirler.

13- Formasyon derslerinin tamamını almamış öğrencinin diplomasına öğretmenlik yapabileceğine

dair not düşülmeyecektir.

14- Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Bu nedenle her ders seçim döneminde

öğrenciler müfredat durum sekmesinden aldığı ve alması gereken dersleri kontrol

etmelidirler.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin ödenmesi: 12-18 Eylül 2022

Ders kayıt ve kayıt yenileme: 12-18 Eylül 2022

Ders ekle/sil: 26-30 Eylül 2022

Ders Dönemi: 19 Eylül 2022–31 Aralık 2022