Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof .Dr. M. Bahaüddin VAROL Başkan İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof .Dr. Yusuf ŞAHİN Üye Aksaray Üniversitesi Rektörü
Prof .Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ Üye Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Doç .Dr. Harun Reşit DEMİREL Üye İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi.
Doç. Dr. Muhammet SARI Üye Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOYUNCU Üye İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi