Bu bölümde yer alan anabilim dalları; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan UÇAR

Tefsir Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Murat AKKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Necattin HANAY
Arş. Gör. Hanefi ŞOLA

Hadis Anabilim Dalı
Prof. Dr. Seyit AVCI
Doç. Dr. Harun Reşit DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi Garip AYDIN
Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN
Arş. Gör. Merve İLERİ
Arş. Gör. Adem KARAASLAN

İslam Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. İbrahim PAÇACI
Dr. Öğr. Üyesi Mehterhan FURKANİ
Dr. Öğr. Üyesi Anas ALMADANI
Arş. Gör. Osman DURMAZ

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN
Arş. Gör. Rabia Sadet İNCE

Tasavvuf Anabilim Dalı
Arş. Gör. Melek KARACAN

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Adel Fadhıl ABED
Dr. Öğr. Üyesi Hasan UÇAR
Öğr. Gör. Kamil IŞIK
Öğr. Gör. Kasım KÜÇÜKTOSUN
Öğr. Gör. Ramazan AYDIN
Öğr. Gör. Seyit Ahmet AKAY
Öğr. Gör. Şuayip KARATAŞ
Arş. Gör. Mehmet Emin GÜZEL
Arş. Gör. Zahit KAPLANGÖZ