Temel İslam Bilimleri

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Bu bölümde yer alan anabilim dalları; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu ana bilim dalları bulunmaktadır:

1. Tefsir

2. Hadis

3. Kelam

4. İslam Hukuku

5. İslam Mezhepleri Tarihi

6. Tasavvuf

7. Arap Dili ve Belagatı

8. Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi