Bu bölümde yer alan anabilim dalları; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hasan UÇAR

Tefsir Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Necattin HANAY
Arş. Gör. Hanefi ŞOLA

Hadis Anabilim Dalı
Prof. Dr. Seyit AVCI
Doç. Dr. Harun Reşit DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Garip AYDIN
Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN
Arş. Gör. Merve İLERİ
Arş. Gör. Adem KARAASLAN

İslam Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. İbrahim PAÇACI
Yrd. Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ
Yrd. Doç. Dr. Anas ALMADANI
Arş. Gör. Osman DURMAZ

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAHRAMAN
Arş. Gör. Rabia Sadet İNCE

Tasavvuf Anabilim Dalı
Arş. Gör. Melek KARACAN

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Adel Fadhıl ABED
Yrd. Doç. Dr. Hasan UÇAR
Öğr. Gör. Kamil IŞIK
Öğr. Gör. Kasım KÜÇÜKTOSUN
Öğr. Gör. Ramazan AYDIN
Öğr. Gör. Seyit Ahmet AKAY
Öğr. Gör. Şuayip KARATAŞ
Arş. Gör. Mehmet Emin GÜZEL
Arş. Gör. Zahit KAPLANGÖZ