Tarihçe

İslami İlimler Fakültesi, 5 Ağustos 2012 tarihli 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.