Bu bölüm, İslam dinini doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumunu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin VAROL

İslam Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin VAROL
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ATA
Arş. Gör. Ali KUŞCALI

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları
Arş. Gör. Gülşen BUDAK