İslam Tarihi ve Sanatları

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bu bölüm, İslam dinini doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumunu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan anabilim dalları şunlardır:

1. İslam Tarihi

2. Türk-İslam Sanatları Tarihi

3. Türk- İslam Edebiyatı

4. Türk Din Musikisi