İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde dinî içerikli dersler (Arapça, Kuran, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, Türk Dili, Sosyoloji, Eğitim materyalleri gibi derslerde görülmektedir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, öğretmen olmaktadırlar. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği okullarda ders vermektedirler.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOYUNCU

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İYİBİLDİREN
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOYUNCU