İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde dinî içerikli dersler (Arapça, Kuran, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, Türk Dili, Sosyoloji, Eğitim materyalleri gibi derslerde görülmektedir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, öğretmen olmaktadırlar. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği okullarda ders vermektedirler.

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KOYUNCU

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İYİBİLDİREN
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KOYUNCU