Ayhan TÜRK

 • Fakülte Sekreteri
 • 2301
 • ayhanturk@aksaray.edu.tr

Kemal ŞEN

 • Şef - Personel İşleri
 • 2305
 • kemalsen@aksaray.edu.tr

Emine KARATAŞ

 • Dekanlık Özel Kalem
 • 2300
 • eminekaratas@aksaray.edu.tr

İsmail Coşkun CANATAN

 • Muhasebe - Taşınır Kayıt
 • 2307
 • ismailcanatan@aksaray.edu.tr

Neslihan YALAV

 • Öğrenci İşleri
 • 2306
 • neslihanyalav@aksaray.edu.tr