AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
31.10.2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN  1011215  İLAN NOLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  ALIMI İLANI 
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
BİRİMİ:İslami İlimler Fakültesi            
BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI:Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagatı ABD                
KADRO UNVANI: Öğretim Görevlisi            
KADRO DERECESİ:3       KADRO SAYISI:1         Sonuç açıklama tarihi:18.11.2016
S.No Adı Soyadı Bölüm/Ana Bilim Dalı YABANCI DİL ALES GENEL TOPLAM SONUÇ
Puan %40 Puan ALES %60 Değerlendirme ve Sınava Kabul/Red
1 Güneş ÖZTÜRK Temel İslam Bilimleri Böl./Arap D.B. ABD 77,50000 31,00000 78,77204 47,26322 78,26322 SINAVA GİREBİLİR
2 Seyit Ahmet AKAY Temel İslam Bilimleri Böl./Arap D.B. ABD 70,00000 28,00000 73,15063 43,89038 71,89038 SINAVA GİREBİLİR
                 
ADAYLARIN DİKKATİNE!!!
ÖN DEĞERLENDİRMEDE KABUL EDİLEN ADAYLARIN 25.11.2016 GÜNÜ SAAT 10.00'DA AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.