İDKAB öğrencilerinin aşağıdaki her gruptan birer ders seçmeleri gerekmektedir.
1. GRUP
SEÇMELİ-A(GÜNÜMÜZDE KELAM PROBLEMLERİ)
SEÇMELİ-A(ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ)
2. GRUP
SEÇMELİ-A(HADİS VE SÜNNET'TE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR)
SEÇMELİ-A(SOSYAL DEĞİŞİM VE DİN ÖĞRENİMİ)İslami İlimler 2. Sınıf öğrencilerinin aşağıdaki derslerden birisini seçmeleri gerekmektedir.
FIKIH OKULLARI
AHKAM AYETLERİ TEFSİSİ
SAHABE BİYOGRAFİSİ
KUR'AN KIRAATLARI VE UYGULAMALARI
MEDYA ARAPÇASI
GÜZEL KUR'AN OKUMA TEKNİKLERİ