Sevgili Öğrencimiz,

Öncelikle Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni kazanmanızdan dolayı sizi tebrik eder, bu başarınızın üniversite eğitiminiz boyunca sürmesini temenni ederiz. Fakültemiz ile ilgili bilmeniz gereken hususlar şunlardır;

 • * Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 4 yıllık bir fakültedir.
 • * Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 23 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olup, sınava girmek isteyen öğrencilerimizin kayıtlarını tamamladıktan sonra http://obs.aksaray.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine girerek öğrenci bilgi formunda bulunan "Yabancı Dil muafiyet sınavına girmek istiyorum" ifadesinin önündeki kutucuğu mutlaka işaretlemeleri gerekmektedir.
 • * Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 4. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteyen öğrenciler 29 Eylül 2017 tarihinden önce Fakülte Dekanlığımıza başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
 • * 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon derslerini müfredat dersleri içerisinde alacaklar ve öğretmen olarak atanma konusunda herhangi bir eksiklik yaşamayacaklardır.
 • * Fakültemizde zorunlu Arapça hazırlık programı yoktur. Ancak 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren isteğe bağlı Arapça hazırlık programı açılacaktır.
 • * İslami İlimler’in anahtar ilmi olan Arapça, gerek bu eğitim sürecinde gerekse mezuniyetten sonra bu ilimlerle meşgul olan herkes için önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Fakülte Kurulumuzun kararı ve Aksaray Üniversitesi Senatosunun onayıyla 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren sadece fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize bir fırsat olmak üzere isteğe bağlı Arapça hazırlık programı açılmasına karar verilmiştir.
 • * Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz Dekanlığa verecekleri dilekçe ile (Dilekçe örneği fakültemiz öğrenci işleri bürosundan alınabilecektir) başvuru yaptıkları takdirde Arapça hazırlık programına dahil olabileceklerdir.
 • * Hazırlık programını okumak istemeyen öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Bu öğrenciler birinci sınıftan eğitimlerine başlayacaklar ve hiçbir şekilde hazırlık programına dahil edilmeyeceklerdir.
 • * Arapça hazırlık programı eğitim öğretim süresinden sayılmamaktadır. (Diğer hazırlık programı olan tüm fakültelerde de durum böyledir)
 • * Bir yıllık hazırlık programı eğitiminden sonra öğrencilerimiz başarılı olsun veya olmasın eğitimlerine birinci sınıftan devam edeceklerdir.
 • * Arapça hazırlık programında başarılı olan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde daha sonra almak zorunda oldukları bazı Arapça derslerinden muaf tutulabileceklerdir.
 • * İsteğe bağlı Arapça hazırlık programı açılabilmesi için (gündüz ve ikinci öğretim için ayrı ayrı) en az 10 öğrencinin başvurmuş olması gerekmektedir. 10’dan az olan başvurularda hazırlık programı açılmayacaktır.
 • * Hazırlık programına başvuru için son tarih 8 Eylül 2017’dir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru öğrencinin bizzat kendisi tarafından yapılacaktır. Posta ile veya başkası tarafından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • * Hazırlık programı için başvuru yapan öğrenciler ders ekle/sil haftasına (dersler başladıktan sonraki ikinci haftanın sonuna) kadar yaptığı başvurudan vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçen öğrenciler birinci sınıftan derslerine devam edebileceklerdir. Bu haftadan sonra hazırlık programı kayıtları kesinleşecek olup vazgeçmek mümkün olmayacaktır. Bu süreden sonra vazgeçen/derslere devam etmeyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa başlayabileceklerdir.
 • * Bu süreç sonunda hazırlık programı öğrenci sayısı 10’un altına düşmesi halinde hazırlık programı sonlandırılacaktır.

Bu bilgilerden sonra vereceğiniz kararın hayırlı olmasını temenni eder, eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar dileriz.                                                                               DEKANLIK