Fakültemiz 1. Sınıf öğrencileri için ders kayıt işlemleri…

1)- Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinin dersleri otomatik olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sisteme yüklenecektir.(II. Öğretim öğrencilerimizin ders kaydı yaptırabilmeleri için 14-27 Eylül 2015 tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. Ödeme yapmayan II. Öğretim öğrencilerinin ders kayıtları yapılmayacaktır.)

2)-Öğrenciler ders kayıt işlemlerine girerek 1. Sınıf derslerinin yüklendiğini kontrol edebilir, derslerde herhangi bir eksiklik varsa danışman öğretim elemanı ile görüşebilirler.

3)- Öğrencilerimizin daha önce aldığı derslerle ilgili olarak ders muafiyeti ve intibak için idareye başvurularının son günü 9 Ekim 2015’dir. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir. (Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin Arapça muafiyeti için başvuru yapmalarına gerek yoktur. Varsa diğer dersleri için başvuru yapabilirler.)

 

1.sınıf öğrencilerimizin 2.sınıftan ders alma şartları.

1)- 2014-2015 döneminde Fakültemizde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin 2. Sınıftan ders alabilmeleri Üniversitemiz “Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde ve belli şartlar ile mümkün olacaktır.

2)- Buna göre Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlanmasıve bu başarının BB (3.00 veya 80.00) veya üzeri bir düzeyde olması gerekmektedir. Bu notun altındaki öğrencilerin üstten ders alması yönetmelik gereği kesinlikle mümkün değildir. (Madde 15- c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dahil 45 AKTS kredilik ders alabilir.)

3)- Hazırlık sınıfını BB (3.00 veya 80.00) ve üzeri notla başaran öğrenciler 2. Sınıf dersleri de dahil olmak üzere toplam 45 AKTS kredilik ders alabileceklerdir.

4)- 2.sınıf dersleri hafta içi her gün saat 11.00 ile 17.00 arasında olacaktır.(1.sınıf dersleri normal öğretimde 08.00 ile 14.50 arasında, II.öğretimde ise 15.00 ile 20.50 arasında planlanmıştır)

5)- Hem normal hem de II. öğretim öğrencileri 2. Sınıf derslerini aynı sınıftan alacaklardır. (2.sınıf tek bir sınıf olacak ve tüm öğrenciler (normal ve II. öğretim) bu sınıftan ders alacaklardır)

6)-1. Sınıf derslerine olduğu gibi 2. Sınıf derslerine de devam mecburiyeti vardır. Bu nedenle öğrencilerin alacakları derslere devam edebilme durumlarını da dikkate alarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. (Örnek olarak; normal öğretim öğrencileri 11.00 ile 15.00 arasındaki derslere devam edemeyecekleri için kayıt yaptırmamaları, II. Öğretim öğrencileri ise 15.00 ile 17.00 arasındaki derslere devam edemeyecekleri için kayıt yaptırmamaları gerekmektedir. Kayıt yaptırıp devamsız olan öğrencilerin bir sonraki dönem üstten ders alması mümkün olmayacaktır).

7)- Fakültemiz 1. ve 2. Sınıf dersleri ile 2. Sınıf ders programını 'Ders Programları' başlıklı duyuruda görebilirsiniz.

8)- Ders kayıt onayları ile ekle-sil işlemleri 28 Eylül 2015 - 02 Ekim 2015 günlerinde yapılacaktır. Öğrencilerin soru ve işlemleri için bu günlerde danışman öğretim elemanıyla görüşerek kayıtlarını mutlaka kontrol ederek onaylatmaları gerekmektedir. Bu tarihler sonrasında herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir.