2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

1) 1. sınıfların dersleri üzerlerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 11 Şubat 2018 tarihinden sonra otomatik olarak yüklenecektir. 1. sınıflar yalnızca katkı payı ödemesi gerekli ise ilgili ücreti ödemelidir.

2) Ara sınıflar ders seçimini, bütün dersleri aynı şubeden olmak şartıyla, kontenjan sınırları dahilinde ve ders programını kontrol ederek istediği şubeden yapabilirler. (Örn: Bir dersi A şubesinden seçen bir öğrenci diğer bütün derslerini de A şubesinden seçmelidir.)

3) Şube sayısı az olan derslerde kontenjan durumu ve ders programı kontrol edilerek herhangi bir şube seçilebilir. (Örn: Bütün derslerini C şubesinden seçmek isteyen bir öğrenci, C şubesi olmayan bir derste diğer şubelerden herhangi birini seçebilir. Ancak C şubesi olan bütün derslerini C şubesinden seçmiş olmalıdır)

4) Kur'an Okuma ve Tecvid derslerinde kız ve erkek şubeleri ayrıdır. Ders seçimi buna göre yapılmalıdır. Kur'an Okuma ve Tecvid derslerinde A ve B şubeleri kız, C ve D şubeleri de erkek şubesidir. (3. sınıf I. öğretimde A, B, C ve D şubeleri kız, E ve F şubeleri erkek şubeleridir)

5) Ders kayıtlarını yukarıda belirtildiği şekilde yapmayanların ders kaydı, ders ekleme bırakma tarihlerinde danışmanları tarafından güncellenecektir.

6) Şubeler arası öğrenci dağılımında çok fazla fark oluşması halinde şubeler idare tarafından güncellenebilecektir.

 

Önemli Tarihler:

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme Tarihleri

:

 05 Şubat 2018 - 11 Şubat 2018

İnternet Üzerinden Ders Kayıt İşlemleri

:

 05 Şubat 2018 - 11 Şubat 2018

Ders Ekleme-Bırakma Günleri

:

 19 Şubat 2018 - 23 Şubat 2018