AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
31.10.2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN  1011215  İLAN NOLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  ALIMI İLANI 
GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
BİRİMİ:İslami İlimler Fakültesi                    
BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI:Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagatı ABD                        
KADRO UNVANI: Öğretim Görevlisi                    
KADRO DERECESİ:3       KADRO SAYISI:1                 Sonuç açıklama tarihi:30.11.2016
S.No Adı Soyadı Bölüm/Ana Bilim Dalı YABANCI DİL ALES Mezuniyet Notu Sınav Notu GENEL TOPLAM SONUÇ
Puan %10 Puan ALES %30 Puan 30% Puan 30% Değerlendirme ve Sınava Kabul/Red
1 Seyit Ahmet AKAY Temel İslam Bilimleri Böl./Arap D.B. ABD 70,00000 7,00000 73,15063 21,94519 68,93000 20,67900 90,00000 27,00000 76,62419 Başarılı
2 Güneş ÖZTÜRK Temel İslam Bilimleri Böl./Arap D.B. ABD 77,50000 7,75000 78,77204 23,63161 79,00000 23,70000 - - 55,08161 Sınava Girmedi