Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler Lisans programı 4 yıllık (8 yarıyıl) bir programdır.

Programın dersler ve içerikleri, Kur’ân ve Sünnet referanslı asırlar boyunca ortaya çıkan İslam kültür ve geleneği ışığında bu günü yaşayan, gelişme ve değişimlere ayak uydurabilen, güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaşımla çözüm üretme gayretinde, bilgili, donanımlı ve nitelikli İslam İlimleri uzmanları yetiştirme amacı çerçevesinde şekillenmiştir.

Dersler meslek bilgisi ağırlıklı olmak üzere bu günün insanının ihtiyaç duyduğu bilgi, düşünce ile formasyon içerik ve zenginliğine sahiptir. Temel nitelikli dersler “zorunlu dersler” olarak isimlendirilip her dönemde okutulması gereken derslerdir. Disiplinler arası ilgi ve irtibatı sağlayıp fikri zenginliği artıracak dersler ise “seçmeli dersler” olarak öğrencilere sunulmaktadır.

Zorunlu derslerin içerikleri teorik olarak tanımlanmıştır. Uygulamada ise öğrencilere tavsiye edilecek kaynaklar, yaptırılacak sunuşlar, grup çalışmaları, ders ödevleri, seminerler ve lisans bitirme tezleri gibi etkinliklerle öğretimin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

İslami İlimler Fakülteleri, İlahiyat Fakülteleri ile ortak işlev ve fonksiyona sahip olarak açılmışlardır. Akademik ve idari yapılanması açısından aynı özelliklere sahiptir.

Mevcut akademik yapılanmaya göre İslami İlimler Fakültesinde dört bölüm bulunmaktadır. Bunlardan üçü akademik anlamda bölümler iken İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ise hem akademik hem de idari bir bölüm özelliğine sahiptir. Öğrenciler bu bölümü fakülte kontenjanı içerisinde bölüm adıyla ayrıca tercih ederek gelmektedirler.Diğer bölümler ise; Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’dür. Bu bölümler için tercih bulunmamakta, tercihler İslami İlimler Fakültesi olarak yapılmaktadır.

Mevcut yürürlükteki mevzuata göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nü okuyan öğrenciler Pedagojik Formasyon derslerini de lisans programı içerisinde alarak 4 yılın sonunda mezun olduklarında KPSS’deki başarılarına göre öğretmen olarak atanabilmektedirler. İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinden mezun olanlar ise mezuniyetlerinden sonra üniversiteler tarafından açılan Pedagojik Formasyon programlarından alacakları belge ile öğretmenliğe başvurabilmektedirler. Söz konusu farklılığın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Fakültemiz mezunları için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir çok hizmet alanında olduğu gibi sosyal içerikli resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarında geniş ölçüde istihdam alanı bulabilmektedirler.