Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFÇİ

Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARMIŞ
Yrd. Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFÇİ
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra BİLECİK

İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Şerefettin ADSOY