Fakülte Kurulu

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr.

 M.Bahaüddin VAROL

Başkan

 İslami İlimler Fakültesi Dekan v.
 İslam Tarihi ve Sanatları Böl. Bşk.

Yrd.Doç.Dr.

Hasan UÇAR

Üye

Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.

Yrd.Doç.Dr.

Osman Zahid ÇİFÇİ

Üye

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman KOYUNCU

Üye

Din Kültürü ve Ahl. Bil. Eğitimi Böl. Bşk.

Yrd.Doç.Dr.

Ramazan ATA

Üye

Öğretim Üyesi

Doç.Dr.

H.Reşit DEMİREL

Üye

Öğretim Üyesi