FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. M.Bahaüddin VAROL Başkan  İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
 İslam Tarihi ve Sanatları Böl. Bşk.
Yrd.Doç.Dr. Hasan UÇAR Üye Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.
Yrd.Doç.Dr. Osman Zahid ÇİFÇİ Üye Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.
Yrd.Doç.Dr. Süleyman KOYUNCU Üye İlköğretim Din Kültürü ve Ahl. Bil. Eğitimi Böl. Bşk.
Yrd.Doç.Dr. Ramazan ATA Üye Öğretim Üyesi
Doç.Dr. H.Reşit DEMİREL Üye Öğretim Üyesi