Başlarken…

Sevgili Öğrenciler,

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak eğitim öğretim alanına katılmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Üniversitemiz, Aksarayımız, Milletimiz ve ilim alemine hayırlı olsun…

2012 yılı Ağustos ayında kuruluşu gerçekleştirilen İslami İlimler Fakültesi’nin birinci öncelikli amacı, gerekli asgari akademik yapısını oluşturup alacağımız öğrencilerimizle en kısa sürede eğitim ve öğretimimize başlayabilmekdir.

Din, toplumsal alandaki anlam ve değeri giderek artan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler din eğitimi alanının önemi ve gerekliliğini çok net biçimde ortaya koymaktadır. Bu yönüyle İslami İlimler Fakültesi çok özel ve önemli bir konuma sahiptir.

Orta Anadolu’nun bir kesişme noktasındaki Aksaray’da, adeta bir çiçek bahçesi görünümünde olan Üniversitemiz kampüsünde biz de farklı bir renk, farklı bir ses ve farklı bir nefes olmayı arzu ediyoruz. İslami İlimler Fakültesi’nin alanında yürüteceği ilmi ve akademik faaliyetlerin yanısıra toplumumuza doğru dini bilgilerin ulaştırılmasında elinden gelen gayreti göstereceğinden kuşkunuz olmasın. Bu çerçevede yeni ve farklı güzellikleri birlikte yaşamayı arzu ediyoruz.

İslami İlimler Fakültesi olarak temel vizyonumuz, İslam’ın temel kaynaklarını referans alan, tarihsel süreçte dini ilimler alanındaki bilgi ve birikimlerden istifade ederek bu günün ihtiyaçlarına dönük çözümlere kafa yoran, ilkeli, bilgili, evrensel niteliklere ve örnek olma vasfına haiz öğrenciler yetiştirmektir.

İyi ve güzel şeyler yapmayı arzu ederek çıktığımız bu yolda Allah’tan hayırlar ve başarılar niyaz ediyoruz.

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL

Dekan