AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM, ANABİLİM DALI VE BİLİM DALI YAPILANMASI

 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • ​Tefsir Anabilim Dalı
   • Tefsir Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı
   • Tefsir Bilim Dalı
  • Hadis Anabilim Dalı
   • Hadis Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı​
   • Hadis Bilim Dalı
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı
   • İslam Hukuku Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı
   • İslam Hukuku Bilim Dalı
  • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
   • Kelam Tarihi Bilim Dalı
   • Kelam Bilim Dalı
   • İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı
  • Tasavvuf Anabilim Dalı
   • Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
   • Tasavvuf Bilim Dalı
  • Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı
  • Kur'ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
  •  
 • FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • İslam Felsefesi Anabilim Dalı
   • İslam Felsefesi Bilim Dalı
   • İslam Ahlakı Bilim Dalı
   • Mantık Bilim Dalı
  • Din Bilimleri Anabilim Dalı
   • Din Sosyolojisi Bilim Dalı
   • Din Psikolojisi Bilim Dalı
   • Din Eğitimi Bilim Dalı
   • Dinler Tarihi Bilim Dalı
   • Din Felsefesi Bilim Dalı
   •  
 • İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
  • İslam Tarihi Anabilim Dalı
   • İslam Tarihi Bilim Dalı
   • İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı
  • Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
   • Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı
   • İslam Sanatları Bilim Dalı
   • Türk Din Musikisi Bilim Dalı
   •  
 • İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ