Akademik Yapı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM, ANABİLİM DALI VE BİLİM DALI YAPILANMASI

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tefsir Anabilim Dalı

           Tefsir Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı

            Tefsir Bilim Dalı

            Kur'ân-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

            Hadis Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı

            Hadis Bilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

            İslam Hukuku Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı

            İslam Hukuku Bilim Dalı

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

            Kelam Tarihi Bilim Dalı

            Kelam Bilim Dalı

            İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı

           Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

            Tasavvuf Bilim Dalı

Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

            İslam Felsefesi Bilim Dalı

            İslam Ahlakı Bilim Dalı

            Mantık Bilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı

           Din Sosyolojisi Bilim Dalı

           Din Psikolojisi Bilim Dalı

           Din Eğitimi Bilim Dalı

           Dinler Tarihi Bilim Dalı

           Din Felsefesi Bilim Dalı

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İslam Tarihi Anabilim Dalı

           İslam Tarihi Bilim Dalı

           İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

          Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

          İslam Sanatları Bilim Dalı

         Türk Din Musikisi Bilim Dalı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ